Retail

1

/ 12

2021

AMZN 4-STAR LAKESIDE SHOPPING CENTER

client

Amazon

type

Retail

location

Metarie, LA